نمایشگاه ها

داور یوسفی، ورای آن
داور یوسفی
شهلا آرمین، رازهای مقدس
شهلا آرمین
محمود باجلان، وانهادگی
محمود باجلان
رضا نصرتی، تاغ
رضا نصرتی
حمیدرضا فتوحی، حمین هوالی
حمیدرضا فتوحی
احسان ارجمند، در متن تن
احسان ارجمند
ژیلا کامیاب، جان سنگ
ژیلا کامیاب
حبیب الله صادقی، قصیده نرگس
حبیب الله صادقی
جوزپه باریلارو، هویت اشکال
جمال سوزنده مقدم
جمال سوزنده مقدم، غائله
جمال سوزنده مقدم
کیومرث هارپا، خاطرات رنگ یافته
سعید رفیعی منفرد
سعید رفیعی منفرد، انطباق
سعید رفیعی منفرد
احمد وکیلی، انعکاس ذهن
احمد وکیلی
ایرج اسکندری، حکایت شیرین
ایرج اسکندری
نمایشگاه گروهی مجسمه
دگردیسی، نمایشگاه گروهی مجسمه
جمشید حقیقت شناس، بیست هجده
جمشید حقیقت شناس
علی جهانگرد، خانه اگر هست
علی اکبر جهانگرد (قصری)
ساوالان جماعتی، روایت گم شده
ساوالان جماعتی
نجوا عرفانی، دختران قاف
نجوا عرفانی
نمایشگاه گروهی بحران
اوژن شیراوژن، بی‌تفاوتی
اوژن شیراوژن
رضا نصرتی، رز و زنگار
رضا نصرتی
محمدعلی بنی اسدی، رنگ رخسار
محمدعلی بنی اسدی
نمایشگاه گروهی کومشیان
نمایشگاه گروهی کومشیان
بهرام حنفی، دوره آبی
بهرام حنفی