استیتمنت

فهم اینکه چگونه سنت­‌های تصویری فرهنگ ایرانی در تناظر با تاریخ و نظام سلطه در هم آمیخته و به نحوی راه آشکارگی شکاف‌­ها و گسست‌­های اجتماعی را گرفته؛ و کشف ساز و کار این ساختار بصری، همان جذبه‌ای­ست که جهان هنر را چنین مرموز ساخته است.

گذار از این سنت و دست یافتن به جهان بصری­ای که هم افشاگر این شکاف باشد و هم سخن دل و دست انسان بومی، چالشی بس دشوار و هدف نهایی سعید معیری­‌زاده است.

نمایشگاه حاضر، حاصل جست­‌وجوی هنرمندی پرورش یافته در جهان تصویری و سپهر هنر ایران است، که کوشیده به جهان بصری نوینی پای بگذارد، تا قالب‌­های بیانی را در هم بشکند و پیوند نامیمون نظام سلطه با جهل و نادانی را چه در صورت­‌های شکوهمند اسطوره­ای و آسمانی، چه در قالب­‌های سخت­‌افزاری و تاریخی یا الگوهای نوین مصرف، به چالش بکشد.

 
بروشور نمایشگاه: