استیتمنت

از زمانی که گونه‌ی انسان در این جهان پدیدار شد، پیکرک‌هایی کوچک از سنگ و چوب تراشید و نیازها و آرزوهای خود را در آن‌ها مجسم کرد؛ از الهه مادر و زمین تا خدای جنگ و آسمان. از زمانی که به زبان و تکلم دست یافت، در راستای آموزه‌های ادیان چندخدایی، مجسمه‌هایی بزرگ با هیبتی انسانی در ترکیب با اندام شیر و بال عقاب و امثال آن ساخته شد تا شاید نیروی لازم برای تسلط بر جهان را به ارمغان آورد. انسان در روند منتج به یکتاپرستی به ساخت مجسمه‌های بزرگان دین روی آورد که همچنان نشانه‌هایی از عالم بالا را در خود داشتند. در امتداد انسان‌مداری مجسمه‌ها احوالات انسان مدرن و مسلط به جهان را ازنمایی کردند. نکته‌ی حاشیه‌ای اینجاست که تقریباً همه‌ی این مجسمه‌ها از سنگهای سخت ساخته شده و بناست تا ابد ماندگار باشد و بماند.امروز اما مجسمه‌ها‌ی پیکرنما، همچون وضعیت انسان معاصر، چندپاره، تکه تکه، آشفته، پرکنایه و طنزآمیز است. گویی استحاله‌ای فراگیر همه را گرفتار کرده است؛ پیکرهایی کوچک و بزرگ، متناقض‌نما، که گاه عجایب المخلوقاتی به نظر می‌رسندو گاه مشمئزکننده و گاه خنده‌دار. دیگر اصراری برماندگاری و جادانگی هم نیست؛ البته که اگر هم ماند که بماند!

مجموعه‌ی پیش رو بخش بسیار کوچکی از همین رویکرد در میان برخی هنرمندان ماست؛ مشتی نمونه‌ی خروار.

زروان روح‌بخشان مهر 1397

 
بیوگرافی
بروشور نمایشگاه: