بیوگرافی

امید حلاج خوش شعار

 • متولد 1358 تهران
 • کارشناسی نقاشی

امیر سقراطی

 • متولد 1358 رشت
 • دانش آموخته رشته گرافیک مطبوعاتی

سعید رفیعی منفرد

 • متولد 1350 تهران
 • کارشناسی نقاشی

امير حسين زنجانی

 • متولد 1359 اصفهان
 • كارشناسی ارشد نقاشی

علیرضا جدی

 • متولد 1368 قزوین
 • کارشناس ارشد نقاشی

نزار موسوی نیا

 • متولد 1358 آبادان
 • فوق لیسانس نقاشی

معصومه مظفری

 • متولد 1337 تهران
 • کارشناسی ارشد نقاشی

سید امین باقری

 • متولد 1360 رشت
 • فوق لیسانس نقاشی

احمد مرشدلو

 • متولد 1352 مشهد
 • فوق لیسانس نقاشی
بروشور نمایشگاه: